Uncubozköy mah. Cemal Ergün cad. C Blok No: 57/9 Yunusemre/ Manisa
tr

Bilişim Davaları

Bilişim Davaları

Türk Ceza Kanunu Bakımından Bilişim Suçları ile İlgili Maddeler:

* Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme

* Bilişim Sistemlerinin İşleyişini Engelleme Ya Da Bozma/Verileri Değiştirme Ya Da Yok Etme

* Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanımı

* Haberleşmenin gizliliğinin ihlâli

* Kişilerin Rızası Olmaksızın Konuşmalarının Dinlenmesi-Kayda Alınması-İfşası

* Özel Hayata Ait Görüntü Ya Da Seslerin Kişinin Rızası Olmaksızın İfşası

* Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

* Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi ve Rıza Dışı İfşası