Uncubozköy mah. Cemal Ergün cad. C Blok No: 57/9 Yunusemre/ Manisa
tr
Tapu Davaları

Miras Hukuku, Medeni Kanun’un üçüncü kitabında düzenlenmiştir.

Miras Hukuku: kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçların akıbetini düzenler.

* Miras Bırakan (Muris): ölmüş veya hakkında gaipliğine karar verilmiş kişinin mirası mirasçılarına geçmekte olup bu kişiye, miras bırakan veya muris denir. Miras bırakanın mutlaka gerçek kişi olması gerekir.

* Tereke: mirasçılara geçebilen ve parayla ölçülebilen bütün hak ve borçlar ile hukuki ilişkilerin tümünü ifade eder.

* Mirasçılar: Terekenin intikal ettiği gerçek veya tüzel kişiye mirasçı denir.

Miras Hukukundan Kaynaklanan Başlıca Dava Türleri

– Miras Sözleşmesinin İptali Davası

– Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası

– Mirasın Reddi Davası

– Tenkis (Saklı pay) Davası

–  Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası

– Mirasta Denkleştirme Ve Terekeye İade Davası

– Mirasta İstihkak Davası

– Tereke Borcundan Dolayı Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğuna İlişkin Dava

– Mirasın Paylaşılmasından Sonra Tereke Borcundan Dolayı Mirasçının Sorumluluğuna İlişkin Dava

– Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Diğer Mirasçılara Rücu Etmesine İlişkin Dava

– Miras Payının Temlikinden Doğan Dava

– Vasiyetnamenin Açılmasına İlişkin Dava